Е-винетка за България

От 2019 в България има е-винетка. Не трябва да лепите повече стикер на стъклото, можете удобно да регистрирате онлайн Вашето превозно средство.

На тази уеб страница можете да направите регистрацията на е-винетка за Вашето превозно средство. Процесът продължава само няколко минути. Като независим доставчик на услуги веднага ще регистрираме Вашия регистрационен номер в тол системата на България.

Достатъчна е онлайн регистрацията. Е-винетките по желание са веднага валидни!

Надеждно онлайн плащане
Mastercard, VISA, PayPal GooglePay