Импресум

Импресум

Този уебсайт е интернет предлагане, предоставено от следната фирма:

barely digital GmbH & Co. KG
Konrad-Adenauer-Str. 8
86836 Klosterlechfeld
Germany

Телефон: +359 2 906 0968
Имейл: service@vintrica.com

Вписано в търговския регистърr
Съдебна регистрация: Augsburg District Court
Регистрационен номер: Commercial Register (Part A) 19597

Седалище на Дружеството: Klosterlechfeld, Germany

Идентификационен номер по ДДС: BG3077821839, CHE-239.933.688 MWST, CZ686046522, DE319585617, HU30499654, SK4120199127, SI97226424Лично отговорен съдружник:

barely digital Verwaltungs-GmbH
Registered office of the company: Klosterlechfeld, Germany

Вписано в търговския регистър
Съдебна регистрация: Augsburg District Court
Регистрационен номер: Commercial Register (Part A) 32769

Управител:
Mr. Tobias Hübner, Mr. Jan Martin Kofoet

Извънсъдебно уреждане на спорове

Информация за онлайн уреждане на спорове в съответствие с член 14, т. 1 на Наредбата за ОРС:
Европейската комисия предоставя платформа за извънсъдебно онлайн уреждане на спорове (онлайн OS-платформа), достъпна на адрес www.ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm. Нашия имейл адрес ще намерите на страницата ни в импресум. Ние не сме задължени и готови да участваме в процеса за уреждане на спорове.