Нашиот Flex-Service за електронски вињети

Со нашиот уникатен Flex-Service останете спонтани сè до тргнувањето на пат – сеедно дали со друг автомобил или на друг ден.
Flex-Service е една опционална дополнителна услуга која се плаќа и со која може дополнително да се резервира електронска вињета за време на постапката на нарачување. Регистрирање на Flex-Service отпосле не е можно.

Ваши бенефити од Flex-Service

Можете да го менувате бројот на Вашите регистарски таблички како што Вам Ви одговара.
Датумот на Вашето патување флексибилно го приспособувате кон Вашите индивидуални потреби.
Без ризик: Можете да ја сторнирате Вашата електронска вињета и Ви се враќаат назад парите за вињетата.

Најчести прашања и одговори во врска со Flex-Service