Aвтоматско продолжување

Опуштете се – со нашиот сервис Вашата електронска вињета се продолжува од година во година.
Со автоматското продолжување на Вашата годишна вињета нема никогаш повеќе да го пропуштите датумот на истекот. Вашата годишна вињета автоматски и навремено се продолжува пред истекот, за уште една цела година.

Ваши бенефити од автоматското продолжување

Никогаш повеќе нема да заборавите да ја продолжите и избегнувате скапи казни за патарина.
Не сакате продолжување? Можете навремено да се откажете – без никаков ризик за Вас!
Секоја година автоматски ќе имате важечка годишна вињета.

Често поставувани прашања во врска со автоматското продолжување