Informace o společnosti

www.bg-vignette.com je internetovou nabídku od:

barely digital GmbH & Co. KG
Konrad-Adenauer-Straße 8
86836 Klosterlechfeld
Německo

Telefon: +49 8232 / 76 899 76 - 40
Fax: +49 8232 / 76 899 76 - 99
E-Mail: service@vintrica.com
Web: www.bg-vignette.com

Zapsáno v obchodním rejstříku
Rejstříkový soud: Místní soud Augsburg
Registrační číslo: HRA 19597

Sídlo společnosti: Klosterlechfeld

IDENTIFIKAČNÍ ČÍSLO PRO DPH: BG3077821839


Odpovědná osoba:

barely digital Verwaltungs-GmbH
Sídlo společnosti: Klosterlechfeld

Zapsáno v obchodním rejstříku
Rejstříkový soud: Místní soud Augsburg
Registrační číslo: HRB 32769

Výkonný ředitel:
Tobias Hübner, Jan Martin Kofoet

Mimosoudní řešení sporů a stížnosti

Informace o řešení spotřebitelských sporů podle § 36 německého zákona o řešení spotřebitelských sporů (VSBG):

Naše společnost se neúčastní žádných řízení o řešení sporů před rozhodčí komisí pro rozhodování spotřebitelských sporů v Německu.

Příslušná komise pro rozhodování spotřebitelských sporů v Německu:

Obecná komise pro rozhodování spotřebitelských sporů při Centru pro rozhodčí řízení
Strassburger Str. 8
77694 Kehl

Je-li zákazník spotřebitelem v České republice, může rovněž využít systém mimosoudního řešení sporů před Českou obchodní inspekcí (www.coi.cz). Informace o mimosoudním řešení sporů jsou k dispozici na internetových stránkách: https://www.coi.cz/informace-o-adr/.

Zákazník je zároveň oprávněn se se svou stížností obrátit na příslušný dozorový orgán, kterým je v Německu:

Universalschlichtungsstelle des Bundes
Zentrum für Schlichtung e.V.
Straßburger Straße 8
77694 Kehl am Rhein

Zákazník je zároveň oprávněn se se svou stížností obrátit na příslušný dozorový orgán, kterým je v České republice:

Česká obchodní inspekce
Štěpánská 44
110 00 Praha 1

Informace o řešení sporů on-line podle čl. 14 odst. 1 nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line:

Evropská komise poskytuje platformu pro mimosoudní řešení sporů on-line (platforma pro řešení sporů on-line), která je přístupná na internetových stránkách www.ec.europa.eu/consumers/odr. Naši e-mailovou adresu najdete v tiráži. Vintrica není povinna ani ochotna účastnit se řízení o řešení sporů.