Automatické obnovenie


Môžete si vydýchnuť – s našou službou sa vaša diaľničná e-známka bude rok čo rok obnovovať.
Vďaka automatickému obnoveniu ročnej diaľničnej e-známky už nikdy nepremeškáte dátum vypršania platnosti. Vaša ročná diaľničná e-známka sa automaticky obnoví o ďalší rok v dostatočnom predstihu pred vypršaním jej platnosti.

Vaše výhody automatického obnovenia

Nikdy znova nezabudnete na obnovenie a vyhnete sa drahým pokutám za mýto.
Neželáte si obnovenie? Môžete ho včas zrušiť – bez akéhokoľvek rizika pre vás!
Každý rok máte automaticky platnú ročnú diaľničnú e-známku.

Často kladené otázky o automatickom obnovení

Vďaka automatickému obnoveniu sa vaša ročná diaľničná známka automaticky obnovuje každý rok. Táto služba je voliteľná a možno si ju rezervovať pri registrácii ročnej diaľničnej známky.
Automatickú obnovu môžete zrušiť 2 dni pred splatnosťou ďalšieho poplatku za ročnú diaľničnú známku. Termín splatnosti je vždy 6 týždňov pred uplynutím platnosti vašej ročnej diaľničnej známky. Zrušenie sa realizuje online vo vašom zákazníckom účte.
Pre už existujúce ročné diaľničné známky bez automatického obnovenia si môžete službu dodatočne aktivovať vo svojom zákazníckom účte. Len čo vyprší platnosť vašej ročnej diaľničnej známky, automaticky ju obnovíme.
Nie, vintrica svojim zákazníkom exkluzívne ponúka službu automatického obnovovania bez príplatku.