Automatické prodloužení


Můžete zůstat v pohodě – s naší službou se platnosti Vaší e-známky každý rok prodlouží.
Díky automatické obnově roční dálniční známky už nikdy nezmeškáte datum vypršení platnosti. Vaše roční dálniční známka bude automaticky prodloužena o další rok v dostatečném předstihu, než vyprší její platnost.

Vaše výhody automatické obnovy

Nikdy nezapomenete platnost obnovit a vyhnete se vysokým pokutám za mýtné.
Nechcete platnost prodloužit? Můžete včas zrušit – bez jakéhokoli rizika pro vás!
Každý rok máte automaticky platnou roční dálniční známku.

Časté dotazy k automatickému obnovení platnosti

Díky automatické obnově platnosti se Vaše roční dálniční známka automaticky obnovuje každý rok. Tato služba je volitelná a lze si ji rezervovat při registraci roční dálniční známky.
Automatickou obnovu platnosti můžete zrušit 2 dny před splatností dalšího ročního poplatku za dálniční známku. Datum splatnosti je vždy 6 týdnů před vypršením platnosti Vaší roční dálniční známky. Zrušení probíhá on-line ve Vašem zákaznickém účtu.
U stávajících ročních dálničních známek bez automatické obnovy si můžete službu následně aktivovat ve svém zákaznickém účtu. Jakmile vyprší platnost Vaší staré roční dálniční známky, automaticky ji obnovíme.
Ne, společnost vintrica nabízí svým zákazníkům službu automatického obnovení platnosti výhradně bez příplatku.