Автоматично подновяване


Можете да си отдъхнете - с нашата услуга Вашата е-винетка се подновява година за година.
С автоматичното подновяване на Вашата годишна винетка никога повече няма да пропускате датата на изтичане. Вашата годишна винетка автоматично ще бъде подновена своевременно преди изтичане с още една година.

Вашите предимства с автоматичното подновяване

Никога няма да забравите подновяването и ще избегнете скъпи глоби за пътни такси.
Не желаете подновяване? Можете да го отмените своевременно - без никакъв риск за Вас!
Вие имате всяка година автоматично валидна годишна винетка.

ЧЗВ за автоматичното подновяване

С автоматичното подновяване Вашата годишна винетка се подновява автоматично всяка година. Тази услуга е опционална и може да бъде добавена при регистрацията на годишна винетка.
Можете да отмените автоматичното подновяване 2 дни преди срока на плащане на следващата годишна винетна такса. Срокът за плащане е винаги 6 седмици преди изтичането на срока на валидност на Вашата годишна винетка. Анулирането се извършва онлайн във Вашия клиентски профил.
За вече съществуващи годишни винетки без автоматично подновяване, можете да активирате услугата във Вашия клиентски профил допълнително. Когато изтече старата Ви годишна винетка, ние автоматично ще я подновим.
Не, vintrica предлага на своите клиенти ексклузивно услугата за автоматично подновяване без доплащане.